crkvi_th

Горна црква село Старавина, Мариово

Според кажувањата на локалното население, оваа црква била градена од српската власт по Првата светска војна, со намера подрумот од истата да послужи како костурница за загинатите српски војници на овој дел од Македонскиот фронт.

(more…)

Св. Недела село Орле

Храмот Св. Недела во село Орле потекнува од 1860г.Возобновувана повеќепати, а од темел изградена со нов облик во 2000 г.

(more…)

Св. Петка село Груништа

Црквата „Света Петка,, изградена е 1925 година од извесен Ристе Венин, кој на влезот на црквата поставил спомен плоча, која и денес се наоѓа на истото место.

(more…)