КЛЕНЅА – Игра за деца од Мариово

Учесници: Две деца или младинци.

Материјал: За секој учесник по едпо стапче од околу 50 см и едма клепѕа (стапче од 10-15 см на краевите искосена од спротивните страни).

(more…)

Игри за деца од Мариово

Освен танците, на кои се играло за сеирџиите, биле интересни и другите игри што ги изведувале машките (младите), посебно значајна за ергените е прескакулицата.

(more…)