Откријте го Мариово

itarpejo

Ми те продадова, Досто, моме маријовско! – лирска песна

Се собрале, ајде, се набрале,
Се собрале пусто Маријово,
Се набрале кмети маријовски,
Сите кмети, и земски и селски,
Сите кмети, кмети маријовски,
На Илинден, море, на добер ден,
Се собрале село Градешница!

(more…)

Continue Reading

Крај на содржината

Нема повеќе страници

Close Menu